Pravidla a kodex studia

Studio se nachází v komorním prostředí a aby provoz studia probíhal hladce, dodržujte prosím následující podmínky a interní pravidla studia:

 • Na skupinovou lekci cvičení musí být minimálně 2 klienti na permanentku nebo 4 klienti na Voucher, jinak se lekce ruší. V případě kombinace se počítají klienti s permanentkou za 2.

 • Pro vlastníky permanentek nabízíme možnost "trvalého přihlášení" - přednostní rezervace místa na vybrané hodině.

 • Lekce probíhají podle  platného rozvrhu  ve 3.patře.

 • Lekce v našem studiu probíhají ve velice příjemné atmosféře 9 cvičících, čímž je zajištěn velice individuální přístup.

 • Platné ceny můžete najít v ceníku. Tyto ceny jsou konečné, přesto mohou být upraveny slevovými akcemi.

 • Zrušení již objednané cvičební lekce, masáže či konzultace je nutno provést telefonicky, e-mailem nebo přes webové stránky studia alespoň 5 hodin předem (u dopoledníchlekcí je to nejpozději do 18:00 předchozího dne). Pokud se na rezervovanou lekci nedostavíte, tak musí být hrazena v plné výši.

 • Skupinové lekce se uzavírají 5 hodin před jejich začátkem (do té doby je možné se z hodiny odhlašovat), přihlašování na hodiny se neuzavírá. V tento čas jsou také hodiny zrušeny pokud nejsou dostatečně obsazeny, tato informace je oznámena e-mailem. Dopolední hodiny jsou uzavírány v 18:00 předchozího dne.

 • Vstup do prostor studia je možný v přítomnosti instruktorky nejdříve 10 minut před začátkem.

 • Prosíme, abyste se v prostorách studia před začátkem a po skončení vaší lekce chovali klidně a bezhlučně.

 • V prostorách studia je zakázáno kouření.

 • Před vstupem do studia si prosím zujte obuv a uložte do botníku.

Děkuji

Dáša Holadová