CLINIC PILATES METHOD

CLINIC PILATES METHOD

Vedené lekce PilatesClinic vycházejí z nejnovějších poznatků z oboru anatomie a fyzioterapie. Jsou zaměřené na vědomou kontrolu pohybu, preciznost provedení, zlepšení držení těla a v neposlední řadě i na všeobecnou pohybovou osvětu.

Plynulé protahovací cviky, směřující k celkovému napřímení postavy prolnuté silovými posturami za účelem posílení hlubokých stabilizačních svalů těla.

Formujete si ladné křivky a zároveň kompenzujete neduhy sedavého způsobu života, předcházíte bolestem zad a celého pohybového ústrojí. Učíte se lépe poznávat a respektovat své tělo.