SHIATSU

SHIATSU

Masáž Shiatsu pochází z Japonska a řadí se mezi masážní techniky, jejichž původ sahá až 5000 let zpátky do staré Číny. Svoji definitivní podobu a jméno dostala tato terapie však až v Japonsku ve 20. letech 20. století a je založena na znalostech nejen klasické čínské medicíny, ale i západní anatomie.

V překladu Shiatsu znamená tlak prsty ( SHI=prst, ATSU=tlak) a ve své podstatě je shiatsu forma japonské masáže, která využívá především práci prstů, dlaní, loktů, kolen, chodidel apod .. Děje se tak bez nepříjemné bolesti a s pocitem relaxace. Díky tlaku, který masér vyvíjí na postižená místa, dochází k uvolnění zablokovaného místa a životní energie může lépe cirkulovat. Shiatsu tedy pracuje na základě poznatků tradiční čínské medicíny a na představě o všudypřítomné energii (Chi = čchi, japonski Ki), která je okem neviditelná, ale vytváří vše kolem nás. Energie Reiki, používaná též při Shiatsu, znamená japonsky univerzální energie vesmíru. Rei – vesmírná, Ki – energie. Reiki je metoda přenášení energie dlaněmi, která přináší úlevu přijímanou fyzicky, emocionálně, mentálně a duchovně. Tato energie dává do pohybu také naše tělo a proudí v něm sítí drah, které se nazývají meridiány. Tyto dráhy známé z čínské medicíny, jsou používány např. v akupunktuře nebo akupresuře. V případě, že dojde k zablokování této energie Ki, dojde v určitých částech těla k vytvoření jejího nedostatku, nebo naopak přebytku. Blokády v proudění energie jsou způsobovány např. duševní či dietní nerovnováhou, nedostatkem vhodné aktivity či působením chladu, horka, sucha, vlhka nebo větru. Tento stav stagnující (neproudící) energie se po delší době může projevit jako nemoc.

Masáž Shiatsu využívá energetické tělní dráhy - meridiány a na nich ležící akupresurní body, principy Jin – Jang a pět elementů. Shiatsu znovu nastoluje energetickou rovnováhu těla a obnovuje volné proudění energie. Dojde k opětovnému uvedení do harmonického stavu celého organismu. Shiatsu, podobně jako akupunktura, pracuje s 12 hlavními meridiány, které jsou pojmenovány dle tělesných orgánů a také s nimi souvisejí, např dráha ledvin, jater, žaludku apod. Každý meridián má určitý počet akupunkturních bodů, což jsou body s vyšším energetickým potenciálem, ovlivňující místní i vzdálené části těla. Při akupunktuře jsou tyto příslušné body meridiánu stimulovány napíchnutím jehličky. Naproti tomu Shiatsu pracuje na celých meridiánech pomocí tlaku nebo doteku na místech, kudy energie tělem proudí. Ošetření zahrnuje též nejrůznější uvolňování protahováním, kroužením, protřepáváním, pohupováním či proklepáváním.

Typické sezení Shiatsu trvá 60-90 minut. Provádí se v oblečení na podložce na zemi a proto je vhodné, aby ošetřovaný měl na sobě volné pohodlné bavlněné kalhoty, triko a ponožky, ale i malý polštářek na podložení, případně šátek, pokud se jedná o účastníka výukového semináře. Diagnostika je prováděna formou pohovoru s klientem, dále pohledem a pohmatem. Při diagnostice Shiatsu se určí energeticky nejplnější a nejprázdnější místo nebo meridián těla. V momentě, kdy se tato místa energeticky vyrovnají (prázdné zaplní a přeplněné rozpustí), se automaticky srovnají i další části těla. 

Při Shiatsu jsou stimulovány i svaly, klouby, krevní i lymfatický oběh, což umožní zlepšení cirkulace, ohebnosti, vitality i schopnosti myslet. Shiatsu můžeme použít tam, kde lékařské přístroje nemohou nalézt žádné konkrétní onemocnění, tedy tam, kde příčina nerovnováhy bude nejspíše psychosomatická.

Při Shiatsu dochází k hluboké relaxaci, při které se uvolňuje „stres“ držený v těle mnohdy po dlouhou dobu. Díky odstranění tohoto "stresu" (prvotní příčiny zdravotních problému) dovolíme tělu využít vlastní sebeléčebné síly, a tím docílit znovunastolení zdravotní rovnováhy přirozenou cestou.