PILATES

PILATES

Joseph Hubertus Pilates, naturalizovaný Američan německého původu, trpěl v dětství křivicí, revmatickou horečkou a astmatem. Vlastní neduživost ho vyprovokovala k úsilí být co nejsilnější a nejzdravější. Již v mládí prostudoval, co se dalo a cvičil!! Postupně se z něho stal všestranný sportovec a v plné svěžesti se dožil požehnaného věku 87 roků. Zastával názor, že pružnost a lehkost dětských pohybů je schopnost, kterou není třeba postupem doby ztrácet. Jediným důvodem, proč jsme v dospělosti méně ohební a nemotornější, je kumulace nevhodných pohybových návyků a špatné držení těla. Domníval se, že pokud bereme své zdraví vážně, dokážeme se těchto návyků lepší sebekontrolou zbavit. Je nutno docílit toho, aby svaly pracovaly pod naší vědomou kontrolou a nepodléhaly návykům vzniklým zanedbáním a nevšímavostí.

Joseph Pilates vypracoval postupem let originální sestavu cvičení, o jejíž účinnosti se přesvědčili nejen tanečníci, sportovci, lidé v rekonvalescenci po úrazech, ale i široká veřejnost, která v Pilatesových studiích zejména v USA a Anglii cvičí. V krátkosti lze říci, že Pilates při vypracování svých cvičebních programů převzal a přizpůsobil prvky jiných programů ( např. jógy, bojových umění, tanečních kroků, gymnastiky apod.) a přizpůsobil a zdokonalil je tak, že působí jako celek – má-li být Pilatesův cvičební program účinný, nelze žádnou z jeho součástí vynechat. Požadované úsilí se neobejde bez osmi neodmyslitelných principů:

 • Soustředěnost
 • Vědomá kontrola
 • Střed
 • Dýchání
 •  Plynulost
 • Přesnost
 • Rutina
 • Izolovanost

Pilates sám označoval své cvičební programy názvem kontrologie. Komu Pilatesova metoda nejvíce prospívá? Všem, na překážku není ani mladý vyvíjející se organismus, ani seniorský věk. Prvním pomůže získat pro život lepší držení těla v důsledku zdravé páteře a získat pocit zdraví plynoucí z náležité funkce svalů a perfektně ovládaného těla, druhým pomůže eliminovat nebo alespoň zmírnit to, co na sobě v důsledku špatných návyků natropili. Nutno zdůraznit, že Pilatesův program sám o sobě neredukuje tělesnou váhu ani výrazně nezvyšuje zdatnost srdce a plic. V tomto smyslu nevěřte lživým reklamám. Avšak cvičíte-li pravidelně Pilatesovou metodou, zabezpečíte si perfektní nástupiště pro jiné druhy tělesných aktivit, které Vám ve spojení s přiměřenou dietou pomohou zbavit se nadbytečných kil, zlepšit vitální kapacitu plic a kardiovaskulární soustavu a popřípadě přeformovat postavu, či vybudovat silné a pružné svalstvo. Ať již se rozhodnete pro některý z aerobních sportů či cvičení v posilovně, díky zvládnutí osmi základních Pilatesových principů je budete vědomě i podvědomě aplikovat i v těchto aktivitách.

Joseph H.Pilates měl mnoho následovníků, kteří jeho metodu studovali a zdokonalovali na základě nejmodernějších lékařských poznatků. Postupem času se vyvinuly další možné způsoby cvičení podle Pilatesovy metody:

 • Základem je Pilates na podložce
 • Pilates na reformerech a reformerech s věží
 • Pilates na Flowinu
 • Pilates na míči
 • Pilates na rolleru
 • Pilates na MA-rolleru
 • Pilates s thera band (cvičení s gumovým pásem)
 • Pilates s circle magic (se specielní posilovací obručí)
 • Pilates s flexi-barem (specielní původně rehabilitační pomůcka)
 • Musclelates (posilovací cvičení Pilatesovou metodou)
 • Jogalates (aplikace Pilatesovy metody na klasické pozice jógy)
 • Medical Pilates

Po absolvování základního Pilatesova cvičení na podložce se přechází na cvičení s originálními náčiními, která umocňují posílení hlubokých svalů zádových, veškerého břišního svalstva a svalů pánevního dna.

Všechny tyto systémy v našem studiu naleznete. Zkušený instruktor trpělivě vyslechne Vaše zdravotní problémy a doporučí to, co Vám nejvíce prospěje.

Samotné cvičení je však pouhou jednou stranou mince. Než přistoupíte k cvičení, ale i po něm, je nutno nastolit harmonizaci Vašeho organismu pomocí relaxačních technik a masáží.

Rozvh a ceník lekcí.