EFT - energetická psychologie

EFT - energetická psychologie

EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES

Naším tělem probíhají energetické dráhy zvané meridiány, a pokud je zablokujeme nějakou negativní emocí, narušíme tok energie v těle. To má za následek ztrátu schopnosti samoléčení. Přicházejí strachy, úzkosti, různé bolesti, ale i nemoci. Všichni máme nějaké bolestné zkušenosti. Patří prostě k životu. Učíme se na nich, jak se máme v životě chovat. EFT zabrání tomu, aby se tyto zkušenosti projevovaly jako trvalé blokády. Emocionální svobodu nabudete tím, že se vědomě rozhodnete, že se daným problém nebudete zabývat dále tak, aby vám nebránil nadále v životě. Obnoví se energetický systém v těle, a opět se dostaví harmonie organizmu, s kterou přichází radost do života.

 

EFT vám může pomoci vyřešit například tyto problémy:

 • fyzické bolesti a chronické nemoci
 • stres, deprese, častá únava
 • psychická porucha po traumatickém zážitku
 • fobie, úzkosti, panika
 • pocit viny, stud, uzavření se do sebe
 • smutek, ztráta blízké osoby
 • snížení sebevědomí, strach, že něco nezvládnu
 • ztráta motivace, neúspěchy
 • pomoc při léčbě vážných nemocí
 • léčba zvířat přes jejich majitele
 • apod.

Výhody metody EFT:

 • řeší příčiny nemocí a ne pouze jejich projevy
 • je obvykle rychlá a má dlouhotrvající účinky
 • lze se ji naučit a aplikovat samostatně
 • vyřešené problémy se již nevrací

Jak probíhá terapie EFT:

EFT patří mezi tzv. alternativní psychoterapeutické techniky. Terapeut energetické psychologie v průběhu sezení lehce ťuká na akupunkturní body na Vašem těle při současné koncentraci na Vaše pocity. V průběhu terapie dochází ke změnám v energetickém systému a k jeho navrácení zpět do stavu rovnováhy. Terapie trvá průměrně 1 hodinu.

Technika EFT byla objevena v 90. letech Ing. Gary Craigem a rozšířila se do celého světa.

Metoda EFT samozřejmě není náhradou klasické medicíny.

Ve Studiu Pilates EFT metodu praktikuje Dáša